cialis generique

فال حافظ 

ضرب المثل روز 

بدهكار رو كه رو بدي طلبكار ميشه !

فناوری 

ایجاد رابطه ای خوب با فرزند

آیا شما در ارتباطات با فرزندانتان احساسات مطلوب در او ایجاد می کنید ؟

یا اینکه از ارتباط با شما ناراضی است.

آیا فرزند شما از ارتباط با شما لذت می برد؟

 

اگر جواب منفی است باید روش را عوض کرد. طوری ارتباط برقرار کنید که فرزند شما احساس مثبت کند. زمانی که احساسات فردی مغلوب رفتار نامطلوب ما باشد، گریز ایجاد می‏شود. اما در نقطۀ مقابل زمانی که رابطه مطلوب باشد، ظرفیت روانی فرزند برای رویارویی با مسائل دشوار، بسیار بیشتر خواهد شد.

   با شتاب و ناشکیبایی و رفتار تنشی تند برخورد نکنید.

این موضوع را برای خودتان در نظر بگیرید که با روش های متفاوت احساسات مثبت در فرزندان خود ایجاد کنید. قانونی در عالم وجود دارد به نام قانون اعتقادات. اگر فرد به چیزی به تدریج اعتقاد پیدا کند، انتظار آنچیزی که در او ایجاد می شود در زندگی به وجود می آید.

والدین در گفتار خود چه چیزهایی را باید مدام تکرار کنند؟

نگرانی ها و ترس ها و احساسات منفی به تدریج در فرزندتان شکل می گیرد و عینت پیدا می کند. مواظب تلقین هایی که در طول روز انجام می دهید باشید. زیرا ذهن شما در هر لحظه برنامه ریزی می شود.

بنابراین گفته های والدین اثرات بیشتری دارد. چه مثبت و چه منفی. بچه های شما بیشتر آیینۀ آن چیزی هستند که شما در ذهن تکرار می کنید. تلقین پذیری در تمام سنین اتفاق می افتد.

والدینی که تصمیم می گیرند تغییری در رفتارشان ایجاد کنند باید بدانند که تغییر در رفتار یک روزه نیست. بلکه به مرور زمان شکل می گیرد.

زمانی که از فرزندان خود سوال می کنید و آنها نیز معلومات خود را جمع کرده و اظهار نظر می کنند، بعد از او این شما هستید که به نظرات آنها احترام گذاشته‏اید و اجازۀ ابراز احساسات در زندگی روزمره را به آنها می دهید.

اگر در روند زندگی هیچ اقدامی نکنید و منتظر باشید تا بحرانی حاصل شود و مشاور بگیرید و کمک بخواهید که با کمک او تحول آنی در فرزندنتان ایجاد شود، بدانید که این کار بسیار بعید است. بحرانی که ریشه در کودکی دارد، با یک یا دو جلسه مشاوره حل نمی شود.

اگر واقعاً می‏خواهید که اوضاع و شرایط روحی و روانی برای فرزندتان تغییر کند، رفتار خود را مطلوب کنید. این روندی بلند مدت است.

در ابتدا والدین باید مطالبی را در مورد خودشان کشف کنند. والدینی که از این طریق در فرزندان خود اثر می‏گذارند و به عمق موضوعات زندگی فرزندان خود توجه نشان می دهند، به خوبی فرزندانشان از مسولیت های زندگی با افتخار بیرون می آیند.

شب ها هنگام خواب کنار فرزند خود بخوابید و به او تلقین مثبت کنید. اصول حاکم بر روابط پدر و مادر مبتنی بر راهنمایی و مشاوره:

  1- اصل احترام و ارزشمندی افراد. یعنی اینکه فرزند ما هرکاری را هم که مرتکب شده باشد، یک انسان است و دارای احترام و کرامت است.

   اصل توجه به توانایی ها. قبول توانایی ها و باور فرزندان با رویکرد تقویت و دلگرمی و امیدواری دادن.

  2- اصل توجه به تفاوت های فردی. توجه به علائق و سلیقه ها و مهارت ها و تفاوت هایی که فرزندانمان به همدیگر دارند و توجه به اینکه این موجود منحصر به فردی است و حتی با گذشتۀ خود نیز تفاوت دارد.

  3- رعایت اصل حرّیت و آزادی. آهسته آهسته باید نسبت به تغییر نگرش فرزندانمان اقدام کنیم و چتری را ایجاد کنیم که در زیر این چتر با ما صمیمی باشد. زمانی با ما صمیمی است که چیزی را به او تحمیل نکنیم و با تحکم و زور و ایرادگیری و عیب جویی نباشد. تمام جنبه های شخصیت فرزندانمان از نظر عاطفی و اجتماعی و ... مورد حمایت قرار گیرد و احترام به اخلاق و عواطف خود را در ما ببینید.

 

 

System.String[]

فرهنگستان 

سلامتی 

سخنان بهشتی 

جستجو 


#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #eef11045 #140114115206